Aile içindeki her türlü gerginlik ve sıkıntı, kaç yaşında olursa olsun çocuk tarafından hissedilir. Çocuğun aile tartışmalarının ortasında bırakılmaması önemlidir, ancak bu tartışmalar hiç olmuyormuş gibi davranmak da anlamsızdır, çünkü aile dengesindeki en ufak bir farklılık çocuk tarafından hissedilir ve temel güven duygusunun sarsılmasına neden olur.

Boşanma ile birlikte iki ebeveynden biri evden taşınır ve ister istemez hayat artık değişecektir. Bu nedenle anne babalar mümkün olduğunca hızlı bir şekilde düzen kurmaya çalışmaları önemlidir. Eğer mümkünse çocuğun yaşadığı ev, okul ve şehrin değiştirilmemesi önerilir. Çünkü bu tip değişiklikler boşanmanın neden olduğu sorunları daha da arttırıp uyum sürecini yavaşlatacaktır. Hangi yaşta olursa olsun her çocuk anne babasının boşanmasından etkilenir. Ancak boşanmanın çocuk psikolojisine etkileri çocuğun yaşı, cinsiyeti, kişiliği, stresle baş edebilme becerisi, arkadaş ve akraba desteğinin olması gibi etkenlere göre değişiklik göstermektedir.

Boşanmanın çocuk psikolojisine etkileri duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimini nasıl etkileyeceği çocuğun yaşına, boşanma ve sonrasında yapılan düzenlemelere göre değişkenlik gösterebilir. Okul öncesi dönemde çocuklar boşanma karşısında mutsuzluk, huzursuzluk, kaygı seviyelerinde artış gibi duygusal tepkiler gösterirler. Eğer boşanma sonrası çocuk için düzenli ve kaliteli bir yaşam standardı yakalayabilirse boşanmanın çocuk psikolojisine etkileri konusunda olumsuz durumlar azalmaktadır. İlkokul ve ergenlik dönenimde kızgınlık, akut depresyon, okul başarısızlığı görülme olasılığı daha çoktur. Ebeveynlerin dikkat etmeleri gereken en önemli nokta çocuğun hayatındaki düzen ve sınırlamalardır. Çocuğun uyumu için günlük hayatlarının düzenli olması gereklidir. Ayrıca boşanmadan sonra her iki ebeveyninde çocukla ilgili sorumluluklarının farkında olması ve aksatmadan yerine getirmesi gerekmektedir.

Henüz birçok şeyin farkında olmadığı düşüncesi ile bebeklik çağındaki çocukların boşanmadan en az etkileneceği fikri yanlıştır. Boşanmanın 3 yaşındaki çocuğa etkisi ile 7 yaşındaki çocuğa etkisi arasında çok büyük farklılıklar olsa da 0-3 yaş grubundaki çocukların boşanmadan etkilendiği bir gerçektir. Bu yaştaki çocuklarda boşanma sonrası belirgin davranış değişiklikleri gözlenmiştir.

Eskisine göre daha sık ve çok ağlama, bağlanma, uyku sorunları, altına kaçırma, parmak emmenin yeniden başlaması, ebeveynden ayrı olduğunda endişe ve kaygı hissetme, öfke patlamaları, ısırma ve rahatsız edici davranma gibi saldırgan davranışlar bebeklerde boşanmanın psikolojik etkileri olarak ortaya çıkar.

BOŞANMA ÇOCUĞA NASIL AÇIKLANIR?

Boşanmanın çocuğa anlatılması konusunu konuşurken en önemli nokta, onların bakış açısını ve boşanmanın çocuk psikolojisine etkileri göz önünde bulundurarak, çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun stratejiler geliştirmektir. Çocuğunuzla boşanma kararını konuşurken kullanabileceğiniz önemli strateji ve öneriler şu şekilde özetlenebilir:

  • Boşanmanın onun hatası olmadığını bilmeli
  • Onunla olan ilişkilerinizin değişmeyeceğini anlatın
  • Onu bilgilendirmeyi unutmayın
  • Kararınızın sonuçları konusunda açık ve net olun.
  • Onun kararlarına önem verin
  • Onu dinleyin ve duygularına eşlik edin
  • Diğer ebeveyni asla kötülemeyin
CategoryGenel Bilgiler

İletişim        0(236) 462 3923